Cách kiểm tra xem ví MEW đã nhận được coin mới hay chưa?

13Nov - by bao bảo - 0 - In thủ thuật online

Bình thường khi nhận các loại coin mới ở ví MEW sẽ không hiển thị trong tài khoản, bài viết này sẽ hướng dẫn cách kiểm tra các loại token đã về ví MEW hay chưa?

  • Nếu chưa có ví ETH tại MEW, xem hướng dẫn tại bài viết này.
  • Cách add token để hiển thị coin mới nhận

Tham khảo:Dịch vụ số

Cách kiểm tra token, coin mới đã về ví MEW hay chưa?

Đầu tiên bạn đăng nhập vào ví MEW tại đại chỉ: https://www.myetherwallet.com/#view-wallet-info

Tìm file Keystore / JSON đã lưu ở máy tính và Open.

 

Điền Password . Click Unlock

 

Ở đây bạn chỉ thấy số dư ETH mà không thấy các loại token có thể đã nhận được. Để kiểm tra chính xác bạn vào 1 trong 2 link này sẽ thấy:

 

Sẽ thấy số dư và các giao dịch chính xác, đối với trang https://etherscan.io, bạn click sang tab ERC20 sẽ thấy các token mình nhận được ở đó:

Tìm hiểu Giải pháp việt

Cách thức nhanh hơn để kiểm tra số token đã nhận được hay chưa đó chính là bạn vào trực tiếp https://etherscan.io và copy địa chỉ ETH của bạn vào đó sẽ thấy chính xác số token mình vừa nhận được hoặc chuyển đi.

Nguồn:Chia sẽ thủ thuật

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *